Over mindfulness

Mindfulness (MBCT/MBSR)* is een training in aandacht. Je observeert als het ware je eigen denkprocessen, gevoelens en lichamelijke sensaties. Hierdoor krijg je meer afstand van je gedachten en word je minder meegesleurd door alle gedachten die op een dag langskomen.

Mindfulness is een proces van volledig en bewust aanwezig zijn in het huidige moment, met een houding van openheid,  vriendelijkheid, nieuwsgierigheid en acceptatie. Dit om vanuit meer innerlijke kalmte, inzicht en wijsheid te kunnen leven.

Voordelen mindfulness

Dankzij het effect van mindfulness op de amygdala raakt je emotionele brein minder ‘in paniek’ en de activiteit in de pre-frontale cortex zorgt ervoor dat je beter kunt reageren op emotionele situaties. Zo ontstaan dus de positieve effecten op het mentale welzijn.

Mindfulness bestaat uit vaardigheden en houdingskwaliteiten die je kunt trainen. De training bestaat uit meditatie- oefeningen, bewegingsoefeningen, observatieopdrachten en oefeningen uit de cognitieve gedragspsychologie.

Tijdens onze maatwerkprogramma’s maken we o.a gebruik van mindfulness, ACT, hartritme variabiliteit (HRV), mentale coaching en oplossingsgerichte therapie.

* (MBCT/MBSR) mindfulness based cognitive therapy en mindfulness based stress reduction)